Жамиятни ривожлантириш стратегияси-2020

Сен 17, 2020 Янгиликлар

«Сурхонозиқовқатсаноати»   акциядорлик жамиятида ишлаб чиқарилаётган махсулотларнинг таннархини камайтириш борасида 2020 йил давомида белгиланган чора-тадбирлар

ДАСТУРИЧора-тадбирлар номи
Бажарилиш

муддати

Маъсул шахслар

Кутилаётган натижа

Иқтисод (минг сум)

%

 

                       1.Махсулот ишлаб чиқариш таннархини камайтириш буйича бевосита харажатлар.

  

                                            1.Энергия ресурсларини  иқтисод қилиш.

 1.1 Корхонада электр энергия қувват козфицентини  ошириш хисобига электр энергияси тежалишига эришиш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Электроцех

176,3

0.26 1.2Маъмурий биноларни ёритиш учун қуёш батарияларидан фойдаланишни йўлга қўйиш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор, электроцех

34,0

0.04 1.3Электр двигателларини фойдаланиш муддатларини узайтириш, юқори юкланиш ва сакрашдан сақлаш, замонавий улчаш асбобларини урнатиш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор,  цех, бўлим бошлиқлари

105,8

0.19 1.4Энергоэффектив буғ қозонларини урнатиш, газ ва пар таъминоти буйича қувурларни таъмирлаш,замонавий улчаш асбобларини урнатиш хамда газ ва иссиқлик сарфларини камайтириш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Бош энергетик ва цех, бўлим бошлиқлари

28,7

0.04 1.5Сув таъминоти буйича қувурларни таъмирлаш, сув таъминоти ва оқова сув улчав асбобларини урнатиб аниқ хисоб-китоб юритилган холда харажатларни камайтириш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор.

13.1

0.05

2. Хом- ашё ва материаллар сарфи  буйича харажатларни кисқариши.

2.1Рафинацияланмаган ёғни рафинациялаш учун норма буйича сарфланадиган кустик содани норма буйича белгиланган 10 кг сарфини 8.9 кг камайтириш эвазига


2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор,Бош технолог,рафинация цехи бошлиғи

34,3

0.05


 2.2Ишлаб чиқаришни модернизациялаш, илғор технологияларни қуллаш туфайли, хом ашёдан самарали фойдаланиб  ва сарфланадиган материаллар сарфини камайтириш


2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор,Бош технолог, цех ва бўлим бошлиқлари

205,9

0.29


 2.3Хом – ашёни қайта ишлашда махсулотлар чиқишини ошириш ва хар хил йўқотишларни камайтириш хисобига


2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор,Бош технолог, цех ва бўлим бошлиқлари

235.0

0.39


 2.4Хом ашё ва тайёр махсулотларни  технологик талабларга жавоб берадиган омборларда сақлаш ва сақлашдаги йўқотишларни камайтириш


2020 йилЖамият ижроия орган аъзолари, барча цех ва бўлим бошлиқлари

71,3

0.11


 2.5 Автотраспортларга сарфланадиган  барча ёқилғи турларини тежаш, бензин ва дизел ёқилгисидан газ ёқилғисига утиш эвазига


2020 йилЛогистика бўлими бошлиғи

95.9

0.14


 2.6Корхонага ташиб келтирилаётган борча моддий бойликларни ташиб келтиришда иложи борича корхонанинг ўз транспортларида ташиб келтириш


2020 йилХом ашё базасини ривожлантириш буйича директор, Логистика бўлими бошлиғи

9.1

0.02


                                                


                                                                        3.Давр харажатларини қисқартириш. 3.1 Замонавий мехнат методларини қўллаш ва мехнат интизомини мустаҳкамлаш хисобига

2020 йилИнвестицияларни жалб килиш директори, Бош хисобчи

57.6

0.09


 3.2Доимий харажатларини оптималлаштириш ва хизмат сафари, телефон хизмати, концелярия, коммунал ва бошқа турдаги харажатларни камайтириш


2020 йилИнвестицияларни жалб килиш директори, Бош хисобчи

14.7

0.02


 3.3Даъво муттати ўтган дебитор қарзларни ундирилишига эришиш . Жарима, устама туловлари хамда бошқа туловларни  пасайтириш хисобига


2020 йилИнвестицияларни жалб килиш директори, Бош хисобчи

186.8

0.28                                                                        4.  Билвосита харажатларни камайтириш


4.1Корхонада хар хил сабабларга кура ишлаб чиқариш тўхтаб турганида ходимларни бошқа ишларга жалб қилган холда харажатларни камайтириш

2020 йил

Жамият ижроия орган аъзолари, барча цех ва бўлим бошлиқлари

8,9

0.02


 4.2Ишлаб чиқариш қувватларидан унумли фойдаланиш мақсадида ноананавий хом ашёларни қайта ишлаб беришни амалга ошириб, мажбурий тўхталишлардаги ортиқча харажатларни камайтириш


2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Хом ашё базасини ривожлантириш буйича директор, барча цех ва бўлим бошлиқлари

29,6

0.03


 4.3Корхона омборидаги мовжуд ишлаб чиқариш учун кераксиз товарларни сотиш ва ноликвид товарларни қисқартириш хисобига


2020 йилИнвестицияларни жалб килиш директори, Бош хисобчи

56.7

0.09


 4.4Бошқа кўзда тутилмаган харажатларни камайтириш хисобига


2020 йил

Инвестицияларни жалб килиш директори, Бош хисобчи

41,5

0.29


     Жами:  

1404,8

2.40


   

«Сурхонозиковкатсаноати»

  акциядорлик жамияти бош директори:                               Ш.Муминов  

 

                         Режа ва иктисод

                          бўлими бошлиғи:                                                                      А.Хасанов